Davet

Değerli Katılımcı;

 

Geleceğin Ziraat Mühendisleri olan Ziraat Fakültesi öğrencilerinin bilimsel çalışmalarını ve projelerini sunma imkânı bulduğu Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi’nin onuncusunu Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi ev sahipliğimizde düzenlemenin heyecanı içerisindeyiz. İnsanların göçebelikten yerleşik köy yaşantısına, avcılık ve toplayıcılıktan besin üretimine geçtikleri “Neolitik Devrim” olarak da bilinen teknolojik yaşam biçimi, beslenme ekonomisi ve insan doğal çevre ilişkilerinin tümü ile değiştiği kültür tarihi ile ilgili buluşlarda birçok ilki de içeren canlı ve ilginç bir yerleşmeleri barındıran Diyarbakır da, tarımda yeni bir devrin başlangıcı geleceğin mühendislerinin çalışmalarıyla gerçekleşeceğinin inancındayız.

21-23 Nisan 2020 tarihleri arasında ‘‘Bilimin Işığında Geçmişten Geleceğe 10. Yıl’ ana temasıyla düzenlenecek olan kongremizde Ziraat Fakültesi lisans ve lisansüstü öğrencilerinin bilimsel çalışmalarının teşvik ederek bilimsel çalışmalarını sözlü veya posterli bildiri ile sunma imkânı bulacaktır.

Tarımda tüm bilimsel alanlarda çalışmalar bulunacak kongremizde başlıca; Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı, Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı, Bitki Hastalık ve Zararlıları, Bitki Beslemesi ve Toprak Bilimi, Gıda Mühendisliği, Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji, Hayvansal Üretim ve Su Ürünleri, Biyosistem Mühendisliği, Tarım Ekonomisi ve Tarımda İnovasyon gibi ana başlıklarda sözlü ve poster sunumları yer alacaktır. Akademisyenler, özel sektör temsilcileri tarım kuruluşu temsilcilerinin, araştırmacıların ve bilim insanı adayı olan öğrencilerin özgür ve bilimsel bir ortamda bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunarak karşılıklı fayda sağlayacaktır.

Bu önemli etkinlikte sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk ve onur duyacağız.

 

Sevgi ve Saygılarımızla,

Kongre Düzenleme Kurulu Adına,

Mazlum ŞANLI

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı

‘‘Bilimin Işığında Geçmişten Geleceğe 10. Yıl’’